+44 (0) 800 123 4567 No.1 Abbey Road London, W1 ECH, UK
  • GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUXNÍ CHOROBA (GERD)

GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUXNÍ CHOROBA (GERD)

Čtyřdílný model ukazuje postupující stadia GERD. Stavy zahrnují: normální, klouzavá zející kýla a kyselý reflux; chronický kyselý reflux / Barrettův jícen; Barrettův jícen / adenokarcinom.


(0)