+44 (0) 800 123 4567 No.1 Abbey Road London, W1 ECH, UK
  • Model oka v kostním očním důlku

Model oka v kostním očním důlku

Model je pětkrát zvětšen.
Tento expresivní model ukazuje oční bulvu s očním nervem v přirozené poloze.
Demonstruje interakci všech okolních očí struktur-kostí, svalů a vnějších struktur oka.
Model je rozložen na: 2 poloviny sklery, oční nerv, svaly, rohovku, čočku, slznou žlázu, sklivce, okolní struktury, oční důlek.


(0)