+44 (0) 800 123 4567 No.1 Abbey Road London, W1 ECH, UK
  • Model ženské pánve s nemastnou fixací

Model ženské pánve s nemastnou fixací

Odlita z přírodní ženské pánve. Všechny pánevní kosti jsou pružně namontovány a lze je snadno demontovat.

Je vhodný pro vzdělávání pacientů a je také užitečným nástrojem v porodnictví, gynekologii a ortopedii.


(0)