+44 (0) 800 123 4567 No.1 Abbey Road London, W1 ECH, UK
  • Model kriticky zraněné ruky

Model kriticky zraněné ruky

Model kriticky zraněné ruky vykazuje druh poškození způsobeného v
následkem výbuchu.
Realismus modelu je zajištěn pečlivě tvarovanými a malovanými detaily,
tím se snižuje náchylnost zdravotnického personálu, který poskytuje pomoc při
traumatické zranění v podmínkách války a cvičení je více zapamatovatelné.
Nepřipojuje se k žádnému ze simulátorů.


(0)