+44 (0) 800 123 4567 No.1 Abbey Road London, W1 ECH, UK
  • Lucerna

Lucerna

 Lucerna ONIKO je navržena tak, aby osvětlovala pracovní místa při zpracování rentgenových filmů v rentgenových ordinacích zdravotnických zařízení.

Jedinečnost lucerny je, že osvětlení, které vytvářejí, umožňuje pracovat s filmy jakékoliv citlivosti.

Při zpracování fotografických materiálů není vzdálenost k Lucerně omezena.

Životnost lampy je určena nedostatkem světelných filtrů, které podléhají rychlému stárnutí.

Lucerna ONIKO splňuje technické podmínky a je považována za vhodnou pro provoz.

Nízká spotřeba elektrické energie umožňuje rychlé splacení nákladů.

Pracovní postup

  • Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky se zemnicím vodičem.
  • Vypněte osvětlení.
  • Začněte zpracovávat rentgenový film.
  • Po dokončení práce vypněte baterku a vyjměte zástrčku ze zásuvky.
  • Technický servis

Jednou týdně se lucerna otírá suchým ubrouskem.

  • Jednou za měsíc zkontrolujte integritu zástrčky a kabelu.
  • Pravidla skladování

Lucerna by měla být skladována ve vytápěném a větraném skladu při teplotě okolního vzduchu 5-40°C a relativní vlhkosti 80% při 25 ° C.


(0)