+44 (0) 800 123 4567 No.1 Abbey Road London, W1 ECH, UK

Застосування технології MIOX для водоканалів

Застосування технології MIOX для водоканалів

На сьогоднішній день для дезінфекції водопровідної води, як правило, застосовується хлор газ. Однак ця речовина належить до 2-го класу небезпеки за ДСТ 12.1.005 (високонебазпечна речовина) робота з якою вимагає спеціальних заходів безпеки. Багато водоканалів перейшли на застосування гіпохлориту, тому що він вважається менш небезпечним. Однак ця хімічна сполука також може утворювати хлор газ, вона не стабільна й більш дорога, а системи для її застосування більш складні в експлуатації ніж системи, що використовують хлор газ.

Що якби існувала технологія по дезінфекції води без застосування небезпечних хімікатів і поліпшуюча її смак? Корпорація MIOX має величезний досвід у сфері очищення питної води як для окремо взятих житлових будинків, так і для систем міського центрального водопостачання.

Підвищений рівень безпеки установок MIOX по виробництву гіпохлориту викликає інтерес до технологій MIOX. Для виробництва дезінфектанту на місці його споживання (у точці дозування) необхідні тільки сіль, вода, і електрика, що виключає необхідність зберігання й транспортування небезпечного хлор газу або розчину гіпохлориту натрію, що у свою чергу небезпечно як для обслуговуючого установку персоналу так і для навколишніх, а також усуває потенційну небезпеку нещасних випадків. Обслуговуючий персонал відзначає легкість і простоту експлуатації систем MIOX. Концентрація хлору в розчині становить менш 1%, що нижче небезпечної норми, на відміну від 10-15% концентрації розчину гіпохлориту. Крім установок по виробництву стандартного гіпохлориту, компанія MIOX пропонує продукт преміум класу – систему по виробництву змішаних оксидантів.

Технології MIOX по виробництву змішаних оксидантів у значній мірі поліпшують якість питної води шляхом усунення біообрастннь водогінних мереж, скорочуючи кількість побічних продуктів дезінфекції, збільшуючи ефект післядії, а також поліпшуючи смак і запах води. Усе це забезпечують системи MIOX, які прості в експлуатації й менш витратні, ніж традиційні аналоги, що використовують хлор.

Незважаючи на те, що отриманий розчин - це дезінфектант, що містить хлор, він має й додаткові переваги над традиційним хлором:

  • Краще видалення мікроорганізмів
  • Видалення біообростань у трубах
  • Зниження утворення небезпечних побічних продуктів дезінфекції
  • Більш тривалий ефект післядії
  • Кращий смак і запах води
  • Мікрофлокуляція (зниження як мутності, так і кількості коагулянту)
  • Контроль над залізобактеріями
  • Окислення заліза й марганцю
  • Окислення сульфідів
  • Окислення аміаку

Експлуатаційні витрати значно менші, ніж при використанні інших методів дезінфекції, що у свою чергу забезпечує повернення інвестицій протягом декількох років, при повній відсутності витрат на безпеку у порівнянні з традиційними, застосовуваними хлор, альтернативами.

Протягом більш ніж 10-ти років, системи MIOX щодня обробляють більше трьох мільярдів літрів води, що дало достатньо можливостей для вивчення, перевірки, дослідження й сертифікації устаткування. Застосування технології MIOX для дезінфекції питної води повністю схвалене EPA US (Агентством по охороні навколишнього середовища), а також сертифікована NSF International як нетоксична. На сьогоднішній день, вже встановлено більше 1400 систем у більш ніж 25 країнах по усьому світу.

Методи дезінфекції, що застосовуються на водоканалах

 хлор
газ
привізний
гіпохлорит
гіпохлорит
кальцію
хлору-
вання
з
аммоні-
зацією
діоксид
хлору
озону-
вання
ультра-
фіолет
гіпохлорит MIOXзмішані оксиданти MIOX
Ефективність так так так так так так так так так
Безпека ні ні ні ні ні ні так так так
Залишковий хлор так так так так ні ні ні так так
Зниження тригалометанів/HAA5 ні ні ні так так так так ні так
Зниження хлоритів/броматів так так так так ні ? так так так
Видалення біоплівки ні ні ні ні так ні ні ні так
Знищення водоростей ні ні ні ні так так ні ні так
Мікрофлокуляція ні ні ні ні так так ні ні так
Видалення смаку й заходу ні ні ні ні ні так ні ні так
Легкість обслуговування так ні ні ні ні ні ні так так
Маловитратність ? ні ні ні ні ні ні так так

Порівняльна таблиця характеристик методів знезараження
питної води газоподібним хлором та при застосуванні суміші оксидантів на
КП "Коломияводоканал" (м. Коломия, Івано-Франківської області)

 Дезінфекція
газоподібним хлором Сl2
Дезінфекція
Сумішшю оксидантів
НОСl; ОСl-; Сl2
Ефективність знезараження, необхідна доза, мг/дм3 1.1 - 1.3 0.3 - 0,5
Залишковий хлор, ефект післядії, наявність у воді, (доба) 1 3
Запах при 200 та 600 °С,(бали) 1 - 2 0 - 1
рН ( РЧВ) 6,9 - 7,2 7,5 - 7,6
Хлораміни (зв'язаний хлор) 50% - 60% 0
Тригалогенметани (хлороформ) Імовірність утворення при органічному забрудненні води Відсутність, або дуже низька імовірність утворення
Смак та присмак в гарячих напоях присутні відсутні

ПРИМІТКА: Норма рН=6.5 - 8.5. При рН=7.2 - 7.6 знезаражування відбувається найбільш ефективно і вода стає найбільш комфортна для споживання, купання, не викликає корозії.