+44 (0) 800 123 4567 No.1 Abbey Road London, W1 ECH, UK

Технологія виготовлення дезінфектанта на місці його використання для покращення санітарних умов виробництва напоїв

Технологія виготовлення дезінфектанта на місці його використання для покращення санітарних умов виробництва напоїв

Екологічно збалансована технологія санітарної обробки збереже час та гроші

На заводах із розливу напоїв технологія очищення комплексних технологічних ліній без їх демонтажу (CIP1)-мийка) використовується для очищення різних виробничих ліній, зокрема, виробничих ліній сиропів та питної води з різних причин, включаючи запобігання потраплянню зайвих смакових сумішей та мікробний контроль. CIP-мийка також усуває такі органічні залишки, як осад білків, вуглеводів, жирів, мінералів та інших забруднюючих речовин, що містять бактерії та можуть призвести до мікробно індукованої корозії (MIC).

У той час як CIP-мийка швидша за старіші та більш традиційні методи, що потребують розбирання обладнання для очистки, вона, все ж таки, є одним з найбільш трудомістких процесів технічного обслуговування та експлуатації заводу. Час, виділений на CIP-мийку, є цінним часом, що втрачений для виробництва. В результаті, багато виробників постійно шукають способи скоротити час, виділений на кожен цикл CIP-мийки без шкоди для безпеки, додаткових ускладнень або обтяжливих додаткових витрат. Використовуючи технологію виготовлення дезинфектанта на місці його використання (OSG 2)) для окиснювача у технології CIP-мийки, заводи із переробки напоїв можуть збільшити час виробництва за допомогою швидкої холодної трьохступінчатої CIP-мийки.

Передова технологія системи змішаних окиснювачів MIOX, що використовується вже більше 15 років у 30 країнах, ідеально підходить для технології CIP-мийки під час виготовлення напоїв. Цей процес зменшує витрати шляхом створення, у разі необхідності, дезінфікуючого засобу на місці, збільшуючи ефективність та зберігаючи дорогоцінний час для виробництва напоїв. Очищувач із змішаних окиснювачів технології CIP-мийки - це екологічно збалансований однокомпонентний засіб, що може замінити 4 - та 5-ступінчатий процеси CIP-мийки на швидкий 3-ступінчатий холодний процес, який складається з промивки, обробки і остаточної промивки. Технологія MIOX, що не потребує теплової обробки поверхні, зменшує споживання енергії, а швидкий цикл очищення суттєво прискорює виробництво напоїв.

Переваги змішаних окиснювачів OSG для виробництва напоїв

OSG пропонує значні санітарні переваги для виробництва напоїв, включаючи підвищення темпів виробництва, економію на хімічних витратах, більшу безпеку виробництва, ефективніші санітарні процедури та екологічніше оснащення.

Зменшення витрат

Збільшуючи час на виробництво напоїв через використання трьохступінчатого процесу OSG CIP-мийки, можна значного підвищити рентабельність виробництва та зекономити на хімічних речовинах, а завдяки методу нетеплового очищення можна зменшити споживання енергії. Оскільки не існує необхідності постійно купувати дорогі хлоровмісні хімікати, OSG виробляє хлоровмісні речовини із набагато меншими витратами, ніж у традиційних методах, оскільки єдиними витратними матеріалами виступають сіль та електроенергія, що використовується для виробництва хімікату. Варто зазначити, що багато заводів із виробництва напоїв використовують високоякісну харчову сіль, що спрощує придбання єдиного "хімікату", необхідного для генератора - солі та електроенергії. Зменшення витрат, що пов'язані з транспортуванням та безпекою, а також менші страхові внески передбачають додаткову економію. Хоча системи OSG і можуть потребувати значніші початкові витрати на виробниче обладнання, більшість заводів із виготовлення напоїв повертають прибуток від своїх інвестицій в обладнання OSG за дуже короткий період часу.

Підвищена безпека

Розчин змішаного окиснювача, вироблений на місці на вимогу є безпечнішим дезінфікуючим засобом для напоїв, оскільки для його виробництва використовується лише сіль, вода та електроенергія. Отриманий розчин має відносно низьку концентрацію з помірним рівнем рН, на відміну від інших "швидких" CIP хімікатів, як, наприклад, надоцтова кислота. Завдяки відсутності потреби у перевезенні, створенні та зберіганні небезпечних хімікатів, МІОХ пропонує підвищену безпеку для персоналу заводу із виробництва напоїв та всієї спільноти.

Підвищена продуктивність

Оскільки змішані окиснювачі MIOX досить ефективно усувають біоплівку, бактеріальне забруднення зменшується або зникає і вимоги до дезінфікуючого засобу знижуються; а залишки більш довговічного дезінфікуючого засобу запобігають повторному забрудненню. При зміні напоїв у виробництві не відбувається перенесення смаку та запаху, крім того, дезінфікуючий розчин легко видаляється із системи, швидко усуваючи залишковий "хлористий" запах і присмак. Через меншу кількість органічних речовин в трубах розподілу напоїв формується менше побічних продуктів від дезінфікуючого засобу, а мікробно індукована корозія (MIC) зменшується. Відмінна сумісність дезінфікуючого розчину та існуючих будівельних матеріалів (нержавіючої сталі 304 і 316, та інших) відповідає всім галузевим стандартам із корозії.

Екологічна збалансованість

У порівнянні з традиційними методами хлорування, OSG пропонує екологічно безпечнішу процедуру. Окрім скорочення споживання і потенційного аварійного викиду токсичних хімікатів, також знижується і транспортування хімікатів з хімічних заводів до заводу із виготовлення напоїв. Багато дезінфікуючих засобів, що можна придбати, розводяться у воді, щоб зробити їх використання безпечнішим, але воду для розведення засобу потрібно перевозити зазвичай у значно більшій вазі та обсязі, ніж сіль, необхідну для процесів CIP-мийки. Це зменшує вуглецевий слід заводу, оскільки потрібно менше викопного палива для забезпечення заводу дезінфікуючим засобом.

Як це працює - деталі

Розроблені на основі наукових принципів десятирічної давності, генератори дезінфектанту, використовують електроенергію для взаємодії з розчином солі та води, що виробляє хлоровмісні та інші види окиснювачів. OSG може використовуватися для низки промислових цілей, в тому числі для забезпечення виробництва напоїв нормативно затвердженими дезінфікуючими засобами, для електростанцій та басейнів, а також для очищення муніципальної води до стану питної, що відповідає стандартам Агентства Охорони Навколишнього Середовища США.

 

Рис. 1
Ілюстрація деяких з основних компонентів OSG, що включає:
(а) пом'якшувач води, (б) бак для сольового розчину, (в) насос для сольового розчину,
(г) нагрівач/охолоджувач води (д) електролітичний модуль та його контролер,
(е) бак для окиснювача, (є) насос-дозатор та (ж) водневі клапани.

 

OSG виробляють хлоровмісні хімікати, у той час, коли розчин хлориду натрію проходить через електролітичну камеру та постачається електроенергія. Вода проходить через іонний пом'якшувач води для видалення кальцію. Пом'якшена вода живить електролітичну камеру, а м'яка вода заповнює бак для сольового розчину, що виробляє концентрований розчин солі. Потім майже повністю насичений сольовий розчин вводиться в потік пом'якшеної води, що надходить до електролітичної камери. Коли розбавлений сольовий розчин перебуває в гальванічному елементі, струм проходить через камеру, що виробляє сильний розчин окиснювача. Після виходу з електролітичної камери розчин окиснювача зберігається в баку для окиснювача.

Електролітична камера це основа OSG (див. Рис. 2). Електролітичний модуль складаються з двох електродів, анода та катода, розташованих таким чином, що входять в контакт із сумішшю води та сольовим розчином. Напруга подається у модуль таким чином, що струм проходить крізь модуль, викликаючи хімічні реакції на поверхнях обох електродів, виробляючи дезінфікуючі засоби. Реакції окислення проходять на аноді, де знаходяться два іона хлору (Cl-), які втрачають по одному електрону, і виробляють хлор, що розчиняється в розчині.

 

Загальна реакція: NaCl + H2O -> NaOCl + H2

 

 

Рис. 2
Схема зображає різні електрохімічні реакції, що відбуваються
в електролітичній камері, яка використовується у OSG.

 

Геометрична, гідравлічна та електрична конфігурація модулю дає можливість отримати не лише хлоровмісні, що може забезпечити більш ефективне видалення мікробіологічних забруднень. Сильний розчин з вмістом хлору і кисню постачається в бак для зберігання окиснювача при рівні рН=9, тим самим зменшуючи ефект корозії в трубопроводі CIP-мийки. Баланс виробництва хлоровмісних хімікатів залежить від реакцій, що відбуваються на катоді, де вода (H2O) перетворюється на іони гідроксиду (ОН-) та газоподібний водень (H2). Газ водню у вигляді бульбашок виробляється під час електролізу на катоді. Пасивні та активні системи вентиляції вивітрюють газ із OSG та трубопроводів перш, ніж він зможе потрапити до баків для зберігання окиснювача, забезпечуючи таким чином максимальну безпеку в системи.

Використання технології виробництва змішаних окиснювачів на місці для CIP-мийки знижує витрати, підвищує продуктивність та пропонує безпечніший, більш екологічно збалансований метод дезінфекції, ніж інші методи очищення під час виробництва напоїв. Швидкий цикл обробки - промивання, обробка, остаточна промивка - зберігає час та гроші завдяки підвищенню виробництва заводу. Завдяки виготовленню дезінфікуючого засобу на місці із звичайних витратних матеріалів (солі та води), їдкі хімічні речовини усуваються, тим самим підвищуючи безпеку на заводі та екологічну збалансованість.

1) Clean - in - Place (CIP) - очищення комплексних технологічних ліній без їх демонтажу
2) On-Site Generation (OSG) - вироблення дезинфектанта на місці його використання.

Про корпорацію MIOX

Корпорація MIOX (www.miox.com) орієнтована на вирішення однієї з найбільш гострих проблем у світі: потреби у доступній, безпечній та здоровій воді. Запатентована технологія знезараження води на місці MIOX безпечно та економічно виробляє гіпохлорит або вдосконалений змішаний окиснювач, використовуючи лише сіль, воду та електроенергію, без необхідності придбання, транспортування та зберігання небезпечних хімічних речовин. MIOX безпечно використовується у більш ніж 30 країнах для централізованого питного водопостачання, проектів повторного використання води та комерційних програм, зокрема у виробництві їжі та напоїв, в енергетиці, водному спорті та відпочинку.

Стаття опублікована з дозволу адміністрації корпорації MIOX (www.miox.com)