+44 (0) 800 123 4567 No.1 Abbey Road London, W1 ECH, UK

Питання, що часто задаються при застосуванні змішаних оксидантів на градирнях

Питання, що часто задаються при застосуванні змішаних оксидантів на градирнях

1. Чому саме MIOX?

Розглянемо три переваги даних систем:
а) економічна ефективність;
б) безпека при використанні;
в) сама стала доступна система дезінфекції.

У порівнянні з доставкою готових хімікатів, виробництво дезінфектанта безпосередньо на місці в 3 – 5 раз економічно вигідніше.

Змішані оксиданти, які генерують системи MIOX, в 10 раз ефективніше порівнянню зі звичайним хлором знезаражують хвороботворні організми, такі як лямблії. Оксиданти усувають біоплівку й більш ефективно борються з бактеріями групи Легіонелла. Отримані оксиданти мають концентрацію міні 1% і тому є екологічно безпечними. Навіть при розчиненні оксиданта він залишається ефективним. При експлуатації систем MIOX не потрібно використовувати небезпечні хімікати й оператор, який обслуговує систему MIOX, працює тільки зі звичайною сіллю. Використовуючи звичайну сіль, система генерує хлорутримуючі дезінфікуючі компоненти безпосередньо на місці де перебуває система, що дозволяє позбутися транспортування, обробки й зберігання небезпечних хімічних речовин.

2. Що таке змішані оксиданти?

Суміш оксидантів, яку генерує система MIOX – це суміш хлорутримуючих оксидантів. Отриманий розчин містить приблизно 30-40% оксидантів і 60-70% гіпохлорита. Для одержання звичайного гіпохлорита натрію потрібно більше енергії, щоб розділити атоми хлору й кисню. Системи він-сайт генерації оксидантів MIOX, були розроблені з урахуванням геометричних і електролітичних характеристик, а також характеристик потоку розчину. Дослідження, проведені як у лабораторії, так і безпосередньо на практиці в споживачів, підтвердили ефективність використання змішаних оксидантів. Було так само підтверджене, що оксиданти не містять діоксидів хлору й озон.

3. Як ефективність оксидантів порівнюється з іншими методами дезінфекції?

Інші локальні системи генерації дезінфектанта, які можна використовувати в індустрії, важкій промисловості або на градирнях майже не зустрічаються. Тому системи MIOX ідеально підходять для промисловості. У стандартних систем MIOX, які виробляють гіпохлорит натрію, коефіцієнт корисної конверсії солі становить 3, а коефіцієнт конверсії електроенергії становить 2. Це означає що для того щоб система MIOX виробила 1 фунт 100% вільного активного хлору, необхідно затратити 3 фунта солі й 2 кВт•година електроенергії. Тільки корпорація MIOX використовує електролізні модулі для генерації оксидантів, що на 15-30% ефективніше, чим у конкурентів.

4. Чи можуть оксиданти пошкодити градирню?

Були проведені численні дослідження взаємодії змішаних оксидантів, з різними матеріалами, які використовуються на градирнях. Змішані оксиданти, впливають на появу корозії не більш ніж інші дезінфектанти, які застосовуються на градирнях і не сприяють окисненню елементів градирні. Виробничі стандарти утворення корозії – менш 0.002 дюйма на рік для сталі, міді й інших металів.

5. Чи впливає використання оксидантів на властивості інших хімічних речовин використовуваних для очищення градирні?

Основна протидія виникає між органічними й неорганічними речовинами. Тому що оксиданти це окиснювач, вони можуть вплинути на ефективність органічних інгібіторів, таких як фосфанати й ін. Неорганічні хімікати які застосовуються з тою же метою, що й оксиданти повністю сумісні для використання разом.

6. Чи можна використовувати оксиданти при високому рівні рН?

Змішані оксиданти подібно брому ефективно виконують свою функцію при високому рівні рН. Як відомо, хлор не ефективний для дезінфекції, якщо рівень рН занадто великий, оскільки кислота гіпохлорита протидіє іонам гіпохлорита. При високому рівні рН (8 і більш) більша частина іонів гіпохлорита не ефективна в порівнянні з гіпохлоритною кислотою. Змішані оксиданти містять у собі не тільки хлор дезінфікуючі речовини, але й оксиди хлору (мають молекулу кисню, який виступає окиснювачем). Ці оксиди хлору ефективні в умовах високого рівня рН.

7. Як виміряється кількість оксидантів у випадку заміни діоксида хлору або озону?

Кількість оксидантів повинне виміряються на підставі еквівалентної окисної сили або стохіометрично. Окисна сила обчислюється в мг/л або кількості часточок на мільйон. Обмірювані значення сили окиснення показані на графіку.

Корпорація MIOX вимірює кількість оксидантів відносно до кількості озону й діоксида хлору на фунт. Заміняючи діоксид хлору або озон можна досягтися необхідної концентрації оксидантів необхідної для використання на градирні.

8. Чи необхідно робити спеціальну реєстрацію оксидантів ( як інсектицидів, фунгіцидів або родентицидів)?

Змішані оксиданти не вимагають спеціальної реєстрації із двох причин:
1) Змішані оксиданти виробляються з використанням солі, води й електрики ( без використання небезпечних хімічних речовин);
2) Концентрація отриманого розчину оксидантів менш 1%. При такій концентрації, змішані оксиданти не підпадають під класифікацію небезпечних хімічних речовин.

9. Яка різниця між біоплівкою і водоростями?

Біоплівка – це сукупність мікроорганізмів. Біоплівка схожа на «місто», у якім кожний різновид мікробів має довжину не більш мікрона й схожа на невелику «вежу», а разом вони утворюють наліт товщиною в кілька сотень мікронів. «Вулиці» між вежами – це канали заповнені рідиною, що дозволяє вводити живильні речовини кисень і інші елементи, необхідні для життя мікроорганізмів. Бактерії які становлять біоплівку, дуже стійкі до антибіотиків (в 1000 раз стійкіше, чим ті ж бактерії які не ростуть в біоплівці). Водорості – це група водних, фотосинтетичних організмів, що представляють собою одноклітинну або багатоклітинну структуру. Вони є хлорофілами й мають стебла й коріння як у водоростей. І водорості й біоплівка, можуть вплинути на термін служби й эффективність роботи градирні. Біоплівку більш важко вилучити, оскільки вона має стійкість до хлору.

10. Як вибрати дозуючий насос для системи MIOX?

Системи генерації оксидантів MIOX роблять низько концентровану суміш оксидантів. Якщо система призначена для генерації гіпохлорита, необхідно зробити 125 л розчину для одержання 1 кг 100% вільного активного хлору. Якщо система призначена для генерації змішаних оксидантів, необхідно зробити 300 л розчину для одержання 1 кг 100% вільного активного хлору. Різниця полягає в тому, що кількість рідини дезінфектанта, яку необхідно подати на градирню більше, чим при використанні 12,5%-го хлору. Тому, необхідно точно розрахувати потужність насоса, або ж при необхідності використовувати кілька насосів для забезпечення безперервної подачі дезінфектанта на градирню. Потужність і кількість насосів залежить від необхідної кількості залишкового хлору.

11. Чи впливають системи MIOX на збільшення кількості розчинених часток у воді?

Середнє значення розчинених часток у питній воді становить 300-500 часток на мільйон. Змішані оксиданти, як і інші дезінфікуючі речовини не впливають на кількість розчинених часток у воді. Використання змішаних оксидантів або гіпохлорита натрію не збільшує й не зменшує кількість розчинених часток під час охолодження градирні.